Зразок заяви

Директору Квасилівського професійного ліцею
Олександру САВЧУКУ
__________________________(ПІБ)
м.т.___________________________

З А Я В А

Прошу присвоїти /підтвердити/визнати (необхідне підкреслити) професійну кваліфікацію з професії ________________________________.
До заяви додаю (необхідне відмітити):
 оригінал та копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». При наявності ID-картки мати додаток – копію довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання.
 копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 оригінал та копія документа державного зразка про середню освіту;
 оригінал та копія документа державного зразка про передвищу та вищу (за наявності);
 оригінал та копія документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (за наявності);
 оригінал та копія документів про освіту, отриманих в іншій країні, перекладених українською мовою та визнаних в Україні відповідно до законодавства (за наявності);
 копії документів, що засвідчують факт трудових відносин (за наявності) та документа, що засвідчує стаж роботи з виконання робіт за даною кваліфікацією (за наявності);
 медична довідка за формою 086/о;
 одна фотокартка розміром 3х4.
 Інші документи _____________________________________________________________

Даю згоду на обробку персональних даних________________
Даю згоду на фото відеофіксацію процесу оцінювання_________________
Даю згоду на оприлюднення результатів присвоєння/ підтвердження/ визнання професійної кваліфікації на офіційній сторінці кваліфікаційного центру.__________________________

«_____»_________202___р.                                                            ______________________

Зразок заяви завантажити