Історія закладу освіти

Квасилівський професійний ліцей є державним  професійно-технічним навчальним закладом, що забезпечує реалізацію права  громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також може здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Ліцей є юридичною особою, діє на підставі Статуту ліцею, має самостійний баланс, рахунки у банку, штамп, печатку та ідентифікаційний код. Юридична адреса ліцею: 35350, Україна, Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 30.

Ліцей створено згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 30.08.2002 року, № 498 «Про вдосконалення мережі  професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області» шляхом реорганізації професійно-технічного училища № 16 смт. Квасилів.

Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, із Змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №505, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р., № 419 із змінами.

Ліцей здійснює освітню діяльність згідно Свідоцтва про атестацію серія РД №000147 від 13.03. 2008 відповідно до рішення ДАКу від 22 червня 2006 р., протокол №61 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 №2043-Л) та Ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527937 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 р., протокол №110 (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014 №2642л).

Ліцей є правонаступником Квасилівського професійно-технічного училища № 16, яке було відкрито у 1987 році на  виробничій базі заводу «Рівнесільмаш» і здійснювало підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями:

 • наладчик верстатів з ЧПУ;
 • наладчик автоматів і напівавтоматів;
 • слюсар КВП і А;
 • слюсар-інструментальник;
 • наладчик зварювального обладнання;
 • зварювальник на автоматах і напівавтоматах;
 • верстатник широкого профілю.

У зв’язку зі спадом виробництва на заводі «Рівнесільмаш» та інших підприємствах області, потреба в одних спеціальностях відпала і виникла необхідність у підготовці робітників інших  професій, які диктує ринок праці.

На даний час ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями:

 • слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів
 • електрогазозварник; рихтувальник кузовів;
 • кухар; тістороб
 • кухар; кондитер;

У 2006 році Квасилівський професійний ліцей став пілотним навчальним закладом в українсько-канадському проекті «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні».

За роки існування підготовлено більше 5000  кваліфікованих робітників. Середньорічний контингент складає 530 учнів. Підготовку кваліфікованих робітників здійснюють 62 педагогічних працівники.

Ліцей   має у своєму розпорядженні навчальний комплекс на 720 учнівських місць, до складу якого входять навчальний, громадсько-побутовий корпуси, навчально-виробничі майстерні, лабораторії. У навчальному корпусі розміщені 18 навчальних кабінетів, 3 лабораторії, 1 майстерня, тир, актовий зал  на 220 місць, навчально-виробничий комплекс кухарів-кондитерів, а також спортивний  зал. У гуртожитку ліцею розміщені бібліотека, читальний зал, медпункт, дві лабораторії, 4 навчальні кабінети. Корпус навчально-виробничих майстерень складається з 6 майстерень. Також ліцей має у своєму розпорядженні ще один спортивний зал для боротьби.

Подальший розвиток навчального закладу неможливий без досягнення європейського рівня освітніх стандартів з урахуванням національних особливостей, що обумовлює необхідність модернізації, розширення функцій професійно-технічної освіти, її трансформації в професійну освіту і навчання.

Стратегія розвитку ліцею направлена на:

– забезпечення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до оновлених структур і змісту державних стандартів професійно – технічної освіти; системного стажування на виробництві та у сфері послуг з метою вивчення сучасного обладнання, техніки та нових технологій;

– зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів, матеріально-технічної бази лабораторій та майстерень, забезпечення їх новими засобами навчання, сучасним обладнанням, інструментами та матеріалами;

– подальшого впровадження в ліцеї комп’ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, максимального використання у навчальному процесі, забезпечення ще більшого доступу працівників та учнів ліцею до Інтернету,  забезпечення умов для проведення відкритих Інтернет-заходів;

– співпрацю із центрами зайнятості для проведення моніторингу  регіональних потреб ринку праці у кваліфікаційних робітниках для формування переліку навчально-практичних центрів.

За останні роки спостерігається значний ріст іноземних інвестицій у виробництво товарів народного вжитку. Так, два роки тому на території заводу «Рівнесільмаш» було відкрито фабрику «Морган Феніче» з виробництва м’яких меблів. Це забезпечило створення додаткових робочих місць та зменшило рівень безробіття в регіоні. Настала потреба у необхідності підготовки кваліфікованих робітників з професій, які потрібні на фабриці. Меблева фабрика щомісячно нарощує свою потужність і в перспективі за декілька років вона стане найбільшою фабрикою в Європі, на  якій працюватиме не одна  тисяча робітників.

Квасилівський професійний ліцей знаходиться у п’ятистах метрах від приміщень фабрики, яка готова прийняти на виробничу практику з подальшим працевлаштуванням десятки учнів навчального закладу. Навчально-виробнича база ліцею також дозволяє надавати освітні послуги з підготовки кваліфікованих робітників за професією 7436 «Швачка».

У ліцеї працює 6 педагогів, які нагороджені знаком «Відмінник освіти України», 2 викладачі мають педагогічне звання «викладач-методист», 6 – «старший викладач». Педагогічний колектив ліцею працює над творчою проблемною темою «Особистісно зорієнтоване навчання – основа для реалізації потенційних можливостей учня, формування його життєвих та професійних компетентностей».

     З 2005 року колектив ліцею очолює Савчук Олександр Леонідович – молодий та енергійний керівник, який був першим випускником навчального закладу.
   Олександр Леонідович народився 24 жовтня 1973 року в селі Оженин Острозького району Рівненської області. навчався у Квасилівському СПТУ-16, де отримав спеціальність верстатник широкого профілю. Трудову діяльність розпочав у липні 1991 року на заводі “Рівнесільмаш”. У 2000 році запрошений на роботу в Квасилівське професійно-технічне училище № 16 на посаду заступника директора з навчально-виробничої роботи., у липні 2005 року призначений в.о. директора Квасилівського професійного ліцею, в листопаді 2005 року призначений на посаду директора.