Перелік документів

Перелік документів необхідних для проходження процедури присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації

– оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». При наявності ID-картки мати додаток – копію довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання.

– копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);

– оригінал та копія документа державного зразка про середню освіту (базову загальну середню освіту або повну загальну середню освіту);

– оригінал та копія документа державного зразка про передвищу та вищу (за наявності);

– оригінал та копія документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (за наявності);

– оригінал та копія документів про освіту, отриманих в іншій країні, перекладених українською мовою та визнаних в Україні відповідно до законодавства (за наявності);

– копії документів, що засвідчують факт трудових відносин (за наявності) та документа, що засвідчує стаж роботи з виконання робіт за  даною кваліфікацією (за наявності);

– медична довідка (лікарський консультативний висновок) за формою 086/о;

– згода (особиста) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– одна фотокартка розміром 3х4.