Нормативні акти

Мова освітнього процесу - українська

Ліцензований обсяг 585  та фактична кількість 574 особи, які навчаються в ЗО