Квасилівський професійний ліцей, відповідно до наявних ліцензій на здійснення освітньої діяльності, надає послуги по стажуванню та  підвищення кваліфікації (підвищення робітничого розряду), підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників в Навчально-практичному центрі  за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

   СТАЖУВАННЯ:

Метою стажування є ознайомлення з новітніми виробничими технологіями, сучасним устаткуванням та інвентарем, практичне відпрацювання технологій ремонту та діагностики стану автомобіля, а також проведення незалежної кваліфікаційної атестації на підтвердження  розряду за професією «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

     Форма навчання – з відривом від виробництва.

     Термін навчання – 5 днів (30 годин).

     Вартість навчання одного слухача складає близько 370-400 грн. (при наповнюваності групи 15 слухачів).

     Слухачі забезпечуються гуртожитком

     Після закінчення  стажування слухачі отримують   довідку про проходження стажування, відповідно до чинного законодавства, з вказаною кількістю годин.  

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

НПЦ Квасилівського професійного ліцею пропонує проведення підвищення кваліфікації  за професією «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» за 2-5 розрядами з терміном навчання 2 – 3,5 місяці (з відривом від виробництва).

Орієнтовна вартість навчання одного слухача – 1500 – 2500 грн.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

Пропонуємо  проведення окремих майстер-класів та семінарів-практикумів, круглих столів та методичних секцій на вимогу замовників.

КОНТАКТИ: 

Адреса Квасилівського професійного ліцею: вул.Молодіжна, 30, смт.Квасилів, Рівненський район, Рівненська область;

Телефон: 096 5363430

Е-mail: kvasilov.proflicey@ukr.net

   

Індивідуальний план (попередній)

№ з/п
Найменування тем (завдань) 4 розряд
К-сть годин
1.Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром.1
1.1Коротка історія навчального закладу. Структурні підрозділи ПТНЗ. Ознайомлення з режимом роботи.
2.Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.2
2.1Вступний інструктаж з охорони праці. Основні вимоги правил пожежної безпеки.
3.Тема 3. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації.1
3.1Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації слюсаря з ремонту автомобілів 4 розряду.
4.Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.2
4.1Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.
5.Тема 5. Перевірка та регулювання кутів встановлення керуючих коліс.6

5.1
Вплив кутів встановлення коліс на безпеку руху, керованість автомобіля, зношення шин. Причини порушення кутів встановлення коліс. Обладнання та інструмент, який використовується для визначення кутів встановлення коліс і їх регулювання. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці та регулюванні кутів встановлення коліс.
6.Тема 6. Демонтаж-монтаж автомобільних шин. Балансування коліс.6
6.1Необхідність виконання демонтажно-монтажних робіт. Характерні дефекти шин та причини їх виникнення. Дизбаланс колеса та його вплив на керованість автомобіля та зношення шин. Типи балансування грузиків. Обладнання та інструмент, який використовується для виконання демонтажу-монтажу шин та балансування коліс. Вимоги безпеки праці при виконанні демонтажу –монтажу шин і балансуванні коліс. Технологічна послідовність виконання демонтажу шин. Проведення дефектування та ремонту шин (при неохідності). Технологічна послідовність виконання монтажу шин. Технологічна послідовність виконання балансування коліс.
7.Тема 7. Ремонт гальмівної системи з гідроприводом.6
7.1Можливі неполадки гальмівної системи із гідроприводом. Вплив неполадок гальмівної системи на безпеку руху. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Діагностування гальмівної системи. Заміна зношених елементів гальмівної системи та виконання ремонтних робіт. Заміна зношених елементів гальмівної системи та виконання ремонтних робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при заміні гальмівної рідини та видаленні повітря із гідроприводу гальмів.
8Тема 8. Оформлення звіту про підсумки стажування (поза сіткою годин)
8.1Звіт про підсумки стажування включає опис по кожному завданні програми, в якому відображена стисла інформації про ПТНЗ, розкритий короткий зміст робіт і час на їх виконання, представлена характеристика техніки та технології, а також пропозиції щодо можливостей використання їх при роботі в навчальному закладі тощо.
9.Тема 9. Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного іспиту6
9.1Заслуховування звітів про проходження стажування; перевірка щоденників стажистів. Виконання кваліфікаційних робіт. Видача виробничих характеристик стажистам. Вручення Довідок про проходження стажування.
Всього:30

4 розряд

Індивідуальний план (попередній)

№ з/п
Найменування тем (завдань) 5 розряд
К-сть годин
1.Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром.1
1.1Коротка історія навчального закладу. Структурні підрозділи ПТНЗ. Ознайомлення з режимом роботи.
2.Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.2
2.1Вступний інструктаж з охорони праці. Основні вимоги правил пожежної безпеки.
3.Тема 3. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації.1
3.1Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації слюсаря з ремонту автомобілів 5 розряду.
4.Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.2
4.1Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.
5.Тема 5. Діагностика стану циліндро- поршневої групи двигуна.6
5.1
Вплив стану циліндро–поршневої групи на техніко-експлуатаційні властивості автомобіля. Методи діагностування стану циліндро-поршневої групи. Прилади та інструмент, який використовують при діагностуванні. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці компресії двигуна та перевірці стану циліндро-поршневої групи витратоміром повітря. Методи уточнення причин зменшення компресії двигуна.6.Тема 6. Діагностування електронних систем керування автомобіля мультимарочним тестером.6
6.1Можливі неполадки електронних систем керування автомобілем та їх вплив на техніко-економічні показники. Ознайомлення з основними технічними характеристиками мультимарочного сканера. Функціональні можливості мультимарочного сканера та принцип його роботи. Діагностичні адаптери. Місце знаходження діагностичних роз’ємів на автомобілі. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Підготовка приладу до роботи. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці різних систем.
7.Тема 7. Діагностика форсунок інжекторних систем живлення на стенді. Промивання та ультразвукова очистка форсунок.6
7.1Вплив забруднення інжекторів на техніко-економічні показники роботи двигуна. Способи промивання та очистки інжекторів. Прилади та матеріали, які використовують для промивання і очистки інжекторів. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт. Технологічна послідовність виконання робіт при перевірці та промиванні інжекторів на стенді. Технологічна послідовність виконання робіт при проведенні ультразвукової очистки інжекторів.
8Тема 8. Оформлення звіту про підсумки стажування (поза сіткою годин)
8.1Звіт про підсумки стажування включає опис по кожному завданні програми, в якому відображена стисла інформації про ПТНЗ, розкритий короткий зміст робіт і час на їх виконання, представлена характеристика техніки та технології та пропозиції щодо можливостей використання їх при роботі в навчальному закладі тощо.
9.Тема 9. Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного іспиту6
9.1Заслуховування звітів про проходження стажування; перевірка щоденників стажистів. Виконання кваліфікаційних робіт. Видача виробничих характеристик стажистам. Вручення Довідок про проходження стажування.
Всього:30

5 розряд

Тематичний план стажування

№ з/п
Найменування тем (завдань) 6 розряд
К-сть годин
1.Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром.1
2.Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.2
3.Тема 3. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної документації.1
4.Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що використовується у процесі стажування.2
5.Тема 5. Перевірка гальмівних властивостей автомобіля.6
6.Тема 6. Перевірка ходової частини і відведення коліс автомобіля.6
7.Тема 7. Перевірка налаштування систем світла фар автомобіля, їх регулювання.6
8.Тема 8. Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного іспиту6
Всього:30