Документи до вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до Квасилівського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту;
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
  • фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіт (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.