Правила прийому

1. Загальна частина

1.1. Ці Правила прийому розроблені на основі Типових і є обов’язковими для Квасилівського професійного ліцею.

1.2. До Квасилівського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійного (професійно-технічного) закладу освіти, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особа, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання, щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Квасилівського професійного ліцею.

Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Квасилівського професійного ліцею здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за відповідною професією.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного/регіонального замовлення у професійних (професійно-технічних) закладах освіти державної та комунальної власності місцевих бюджетів.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Квасилівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійного (професійно-технічного) закладу освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Квасилівського професійного ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та згідно Типових правил, затверджуються директором Квасилівського професійного ліцею та погодженням із департаментом освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня 2021 року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного (професійно-технічного) закладу освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників; вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Квасилівського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій згідно з діючими ліцензіями:
На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), форма здобуття освіти – денна:

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії «В»

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3, 4 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії «С»

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3, 4 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

Електрогазозварник; рихтувальник кузовів

Плановий обсяг прийому – 60 осіб.

Електрогазозварник 2, 3, 4, розряду, рихтувальник кузовів 3 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

Кухар; кондитер

Плановий обсяг прийому – 60 осіб.

Кухар 3, 4 розряду, кондитер 3 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

Кухар; тістороб

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кухар 3, 4 розряду, тістороб 3 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), форма здобуття освіти – денна:

Кухар; кондитер

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кухар 3 розряду, кондитер 3 розряду.

Термін навчання – 1,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Електрогазозварник; рихтувальник кузовів
Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Електрогазозварник 2, 3, 4 розряду, рихтувальник кузовів 3 розряду.

Термін навчання – 1,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Плановий прийом здобувачів освіти до Квасилівського професійного ліцею на 2022-2023 навчальний рік складає 270 осіб.

Прийом у групи здійснюється за результатами співбесід, конкурсу свідоцтв про здобуття повної (базової) загальної середньої освіти.

Графік роботи приймальної комісії Квасилівського професійного ліцею на 2021 рік:

Понеділок

з 0800 до 1700

без перерви

Вівторок

з 0800 до 1700

без перерви

Середа

з 0800 до 1700

без перерви

Четвер

з 0800 до 1700

без перерви

П’ятниця

з 0800 до 1700

без перерви

Субота, неділя

вихідні дні.

Приймальна комісія працює з 01.06.2022р. по 25.08.2022р.

Оцінювання вступних випробувань здійснюється за 12-ти бальною системою.

Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються ті, які мають вищий середній бал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти або вищий середній бал свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після оголошення результату вступного випробування.

Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

Гуртожиток: першочергово місцями в гуртожитку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, інваліди, напівсироти, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також іногородні.

Медичний огляд (форма 86-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживанням.

2.6. Строки проведення прийому навчання встановлюються правилами прийому до Квасилівського професійного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року) з 01.06 по 25. 08.2022 р.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Квасилівського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіт (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому до Квасилівського професійного ліцею

4.1. Прийом до Квасилівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання.

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):

за результатами середнього бала про здобуття базової середньої освіти;

за результатами співбесід.

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

за результатами середнього бала про здобуття повної загальної середньої освіти;

за результатами співбесід.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування на навчання до Квасилівського професійного ліцею

5.1. Зараховуються на навчання до Квасилівського професійного ліцею поза конкурсом особи:

яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, які вступають до професійного (професійно-технічного) закладу освіти за цільовим направленням на здобуття освіти.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Квасилівського професійного ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Квасилівського професійного ліцею здійснюється наказом  директора закладу освіти.

5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до Квасилівського професійного ліцею може супроводжуватися укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання і подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється у межах державного/ регіонального замовлення.

5.7. Зарахування до професійного (професійно-технічного) закладу освіти на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення/регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного (професійно-технічного) закладу освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Квасилівський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійного (професійно-технічного) закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення. 6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Квасилівського професійного ліцею здійснюється відділом професійної та вищої освіти управління професійної, вищої освіти, фінансово-економічної, кадрової, організаційної та правової роботи департаменту освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.

Ухвалено на засіданні педагогічної ради Квасилівського професійного ліцею
Протокол
№2 від 25 жовтня 2021р.

Приймальна комісія працює з 01.06.2022 р. по 25.08.2022 р.