Правила прийому

1. Загальна частина

1.1. Ці Правила прийому розроблені на основі Типових і є обов’язковими для Квасилівського професійного ліцею.

1.2. До Квасилівського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до Квасилівського професійного ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійного (професійно-технічного) закладу освіти, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно  від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземнці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання, щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Квасилівського професійного ліцею.

Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються  Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Квасилівського професійного ліцею здійснюється для  здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за відповідною професією.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами з установами, організаціями, окремими фізичними або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Квасилівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійного (професійно-технічного) закладу освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Квасилівського професійного ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та згідно Типових правил, затверджуються директором Квасилівського професійного ліцею та погодженням із департаментом освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня 2022 року, та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до  закладу  освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Квасилівського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, на своїх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) і обумовлюють перелік професій згідно з діючими ліцензіями:      
На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), форма здобуття освіти – денна:

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії «В»

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3, 4 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії «С»

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3, 4 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

Електрогазозварник; рихтувальник кузовів  

Плановий обсяг прийому – 60 осіб.

Електрогазозварник 2, 3, 4, розряду, рихтувальник кузовів 3 розряду.

Термін навчання –  до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

Кухар; кондитер

Плановий обсяг прийому – 60 осіб.

Кухар 3, 4 розряду, кондитер 3 розряду.

Термін навчання – до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

Кухар; тістороб

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кухар 3, 4 розряду, тістороб 3 розряду.

Термін навчання –  до 3 років (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до здобуття освіти з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти.

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), форма здобуття освіти – денна:

Кухар; кондитер 

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кухар 3 розряду, кондитер 3 розряду.

Термін навчання – 1,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Електрогазозварник; рихтувальник кузовів  
Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Електрогазозварник 2, 3, 4 розряду, рихтувальник кузовів 3 розряду.

Термін навчання – 1,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік після закінчення терміну здобуття освіти – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Плановий прийом здобувачів освіти до Квасилівського професійного ліцею на 2023-2024 навчальний рік складає 270 осіб.

Прийом у групи здійснюється за результатами співбесід, конкурсу свідоцтв про здобуття повної (базової) загальної середньої освіти.

Графік роботи приймальної комісії Квасилівського професійного ліцею на 2023 рік: понеділок – п’ятниця з 0800-1700, без перерви,  субота, неділя – вихідний.

Приймальна комісія працює з 01.06.2023р. по 25.08.2023р.

Оцінювання вступних випробувань здійснюється за 12-ти бальною системою.

Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються ті, які мають вищий середній бал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти або вищий середній бал свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після оголошення результату вступного випробування.

Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

Медичний огляд (форма 86-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживанням.

2.6.Строки проведення  прийому на навчання встановлюються правилами прийому до Квасилівського професійного ліцею не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року з 01.06 по 25.08.2023 р.

 3. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Квасилівського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання у:

 • паперовій формі (особисто);
 • електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3.Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією.

При приймальній комісії створюється консультаційний центр  для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Умови прийому до Квасилівського професійного ліцею

 Прийом до Квасилівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання.

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):

за результатами середнього бала про здобуття базової середньої освіти;

за результатами співбесід.

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

за результатами середнього бала про здобуття повної загальної середньої освіти;

за результатами співбесід.

Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

 •  у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного/регіонального замовлення на відповідну професію прийом до Квасилівського професійного ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 • вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;
 • заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного/регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування на навчання до Квасилівського професійного ліцею

5.1. Зараховуються на навчання до Квасилівського професійного ліцею  поза конкурсом особи:

 • яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та  особи  з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до професійного (професійно-технічного) закладу освіти за цільовим направленням на здобуття освіти.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Квасилівського професійного ліцею за обраною формою навчання.                                                           5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у  триденний термін  після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я  голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Квасилівського професійного ліцею здійснюється наказом директора закладу освіти.                                                                                       Після конкурсних випробувань  зарахування до Квасилівського професійного ліцею  може супроводжуватися  укладанням договору між  закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для  неповнолітніх – його батьками) про навчання і подальше  працевлаштування. Зарахування здійснюється у межах державного/ регіонального замовлення.

5.6. Зарахування до Квасилівського професійного ліцею на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюються в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

 6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного (професійно-технічного) закладу освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Квасилівський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані  до професійного (професійно-технічного) закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Квасилівського професійного ліцею здійснюється відділом професійної та вищої освіти управління професійної, вищої освіти, фінансово-економічної, кадрової, організаційної та правової роботи департаменту освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.

Ухвалено на засіданні педагогічної ради Квасилівського професійного ліцею
Протокол №2 від 25 жовтня 2022р.

 

Правила-прийому-2023 Завантажити

Приймальна комісія працює з 01.06.2023р. по 25.08.2023р.