Звіт директора

щодо виконання умов контракту упродож 2016-2021 р.р.

Звіт директора

за 2019-2020 навчальний рік

Звіт директора

за 2018-2019 навчальний рік

Звіт директора

за 2017-2018 навчальний рік

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №48 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», я звітую перед трудовим колективом за проведену роботу в 2017-2018 навчальному році.

Щодо проведення зборів пропоную такий формат підбиття підсумків за  результатами навчального року: спочатку свої звіти представлять заступники, що стосуються безпосередньої роботи кожного з них, а я підсумую проведену роботу протягом 2017-2018 навчального року.

Протягом звітного періоду навчальний заклад працював згідно статуту. Робота колективу регламентувалася колективним договором, який був зареєстрований в управлінні юстиції Рівненської районної державної адміністрації  09 серпня 2016 року. Порушень умов цих документів протягом навчального року не було, умови праці відповідали  вимогам нормативних актів. Права працівників, гарантовані законодавством про працю, не порушувались.

Вся моя робота, як директора ліцею, протягом  2017-2018 навчального року спрямовувалась на основні аспекти діяльності, такі як:

 • виконання плану набору учнів;
 • популяризація Квасилівського професійного ліцею;
 • зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази ліцею;
 • збереження трудового колективу, підвищення кваліфікації та професійної        майстерності майстрів виробничого навчання та викладачів;
 • підвищення якості підготовки робітничих кадрів;
 • покращення фінансово-економічного стану ліцею;
 • покращення благоустрою в навчальному закладі та в гуртожитку;
 • впровадження енергозберігаючих технологій.

Професійну підготовку  упродовж  року  отримували 556 учнів.

Із них:

 •   на основі  базової середньої освіти – 458 чол. (82%)
 •   на основі повної  середньої освіти – 98 чол. (18%)

У 2017-2018 році було прийнято на навчання 230 учнів.

Кількість випускників 2018 року складає 193 чол.

Упродовж навчального року було відраховано 29 учнів: 22  – за власним бажанням,  3 – не з’явилися на навчання, 4 учні було переведено в інші навчальні заклади.

Сьогодні державі потрібні висококваліфіковані фахівці робітничих професій. Основним напрямком діяльності нашого колективу є підготовка спеціалістів для різних сфер промисловості та громадського харчування.     Як керівник навчального закладу, я постійно проводжу моніторинг потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою формування контингенту учнів.  На даний час пакети документів по ліцензуванню нових робітничих професій знаходяться на розгляду Державної Акредитаційної Комісії України у м. Київ,  а саме:

 • Майстер ресторанного обслуговування;
 • Опоряджувальник будівельний;
 • Тістороб;
 • Електрозварник ручного зварювання;
 • Зварник;
 • Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;
 • Водій категорії В,С.

Впровадження нових та осучаснення нинішніх професій дасть можливість розширити контингент учнів та  зберегти робочі місця. Активність та бажання працювати кожного з нас сприятиме успішності вступної кампанії 2019 року. Яким буде результат профорієнтаційної роботи нашого колективу,  поки що говорити рано.

За останні роки існування навчального закладу помітно покращуються умови здобуття якісної освіти: поступово зміцнюється навчально-матеріальної база,  впроваджуються нові педагогічні технології, відбуваються якісні зміни у складі педагогічних кадрів, формуються духовні орієнтири учнівської молоді. На сьогоднішній день ліцей в повній мірі забезпечений кваліфікованими педагогами, що в свою чергу сприяє підготовці висококваліфікованих робітників. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ліцею проводиться згідно плану-графіку. Загалом, у нас працює 11 викладачів вищої категорії.  Педагогічні звання мають чотири майстра та п’ять викладачів.

Навчально-практичний центр  за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», що створений на базі ліцею нещодавно успішно провів  стажування майстрів виробничого навчання системи ПТНЗ Рівненської області. Також, наказом МОН України №206 від 27.02.2018 «Про затвердження переліку закладів професійно-технічної освіти, на базі яких  будуть створені навчально-практичні центри у 2018 році» на базі Квасилівського професійного ліцею буде створено ще один НПЦ за напрямком зварювальні технології.

Щодо фінансів: середньорічний фонд кошторисного фінансування Квасилівського професійного ліцею складає 12 млн. грн. Заробітна плата –  9 млн.; комунальні платежі – 1,5 млн.; стипендія – 300 тис. Протягом минулого начального року заборгованостей по фінансуванню нашого навчального закладу не було. Станом на 30 червня виконано усі державні гарантії перед педагогічним працівниками, що захищені статтею 57 Закону  про освіту.

Для повноцінного функціонування навчального закладу в звітному  періоді залучалося більше 7 млн. грн. В 2017 році Управління освіти і науки РОДА виділило 2,4 млн. грн. на придбання обладнання в зварювальні та слюсарні майстерні. На 2018 рік заплановано фінансування на 5 млн. грн.: 2,3 млн. грн. – субвенція МОН України для придбання зварювального обладнання в НПЦ; 220 тис. грн. – фінансування Рівненської обласної державної адміністрації для підготовки приміщення НПЦ зварювальних технологій;  1,5 млн. грн. – кошти РОДА на ремонт покрівлі гуртожитку; 780 тис. грн. – ремонт вуличного освітлення території ліцею. Також використовувались кошти зі спеціального фонду. За рахунок  цих  коштів, по мірі можливості, проводилась робота по зміцненню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій та гуртожитку.    Прибуток, отриманий від виробничої діяльності та оренди   протягом 2017-2018 навчального року  було використано на: підготовку автомобілів для навчання водіїв; поточний ремонт водопостачання та водовідведення;  господарчі витрати; ремонтні роботи в майстернях; заплановано придбання вікон на 150 тис. грн.

Теперішній навчальний рік був насичений різними заходами та проектами. У  2018 році на базі нашого закладу була проведена нарада директорів ПТНЗ області,  відбулося засідання Регіональної ради професійної освіти Рівненської області за участі управління освіти, директорів ПТНЗ та роботодавців області. Ведеться активна співпраця з представникам Європейського союзу.

На завершення  хочу зазначити, що адміністрація ліцею працює у  тих напрямках, які вважає пріоритетними в своїй роботі і буде підтримувати тенденцію їх росту з метою надання якісної кваліфікованої освіти в навчальному закладі. Головним завданням на наступний 2018-2019 навчальний рік є, перш за все, виконання плану державного замовлення на підготовку робітничих кадрів  та підвищення якості їх підготовки, ліцензування нових професій, покращення навчально-виховного процесу, зміцнення  та розширення матеріально-технічної бази, відкриття нового НПЦ на базі Квасилівського професійного ліцею. Я впевнений, що наш  колектив цілком  спроможний вирішувати всі питання, завдання та втілювати нові проекти у життя.

Дякую за увагу!