StarWay

Євроклуб Квасилівського професійного ліцею «StarWay» був заснований 01 грудня 2014 року. Кураторами євроклубу є викладачі: Бондар Наталія Володимирівна та Суханицька Тетяна Юріївна.  Щорічно обирається актив у складі: президента, віце-президента та секретаря.

Євроклуб  «StarWay» має

  • девіз:

Європейський шлях зірковий

Ми обрали для всі нас.

Він доведе нас до мети

В Європу разом будем йти!

  • власну емблему
  • статут:

 

СТАТУТ
ЄВРОКЛУБУ «StarWay»
Квасилівського професійного ліцею

1.Загальні положення.

1.1 Євроклуб ‘StarWay’ – це добровільне об’єднання учнівської молоді та педагогічних працівників.

1.2 Діяльність євроклубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.

1.3 Мета діяльності євроклубу:

– сприяння процесам європейської інтеграції України через залучення учнів ліцею до участі в молодіжному європейському русі;

– поширення знань про Європу, ознайомлення учнів з країнами Євросоюзу, їх історією, культурою, традиціями, святами, державним ладом, економікою, політичним життям;

– поширення загальнолюдських цінностей та виховування в учнів демократичного та толерантного світогляду;

– виховання лідерських якостей у молодого покоління;

– заохочення до вивчення іноземних мов;

– налагодження контактів з іншими європейськими клубами;

– формування нового покоління свідомих європейців.

1.4 Завдання євроклубу:

– пошук нових підходів у вихованні у ліцеїстів почуття взаєморозуміння, довіри та дружби між народами країн ЄС та всього світу;

– сприяння розумінню Європейської взаємозалежності та потреб міжнародної співпраці;

– накопичення та поширення інформації про Європейський Союз серед молоді;

– вихованя в учнів почуття відповідальності, зокрема щодо миру, прав людини та захисту навколишнього середовища і культурної спадщини;

– створення власної веб-сторінки та поштової скриньки клубу.

1.5 Форми та напрямки роботи євроклубу:

– регулярні зустрічі з обговоренням проблем щодо ЄС;

– проведення творчих конкурсів (малюнків, статей, есе, презентацій, виставок) на задану європейську тематику;

– організація днів національних культур європейських країн;

– проведення вікторин, ігор, конкурсів, круглих столів, тренінгів, конференцій;

– перегляд фільмів на теми пов’язані з Європою та європейською інтеграцією;

– накопичення та поширення інформації про ЄС.

  1. Членство, права та обов’язки в євроклубі “StarWay”.

2.1. Членами євроклубу можуть бути всі бажаючі учні та педагогічні працівникі  Квасилівського професійного ліцею.

2.2. Членство в євроклубі є добровільним.

2.3. Зарахування в євроклуб здійснюється радою євроклубу на основі усної заяви. Член клубу може добровільно вийти з євроклубу, усно повідомивши раду.

2.4. Членство в євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

2.5. Член євроклубу має право:

– брати участь у загальних зборах клубу;

– складати пропозиції відносно діяльності клубу та приймати активну участь в дискусіях на цю тему;

– обирати керівний орган євроклубу;

– представляти євроклуб в конкурсах, на конференціях, семінарах та інших заходах різного рівня;

– користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб.

2.6. Члени євроклубу зобов’язані:

– брати активну участь у громадській роботі;

– виконувати вимоги Статуту, розпорядження керівництва;

– звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони були залучені;

– сприяти досягненю мети та завдань молодіжного євроклубу;

– дотримуватися високої культури спілкування з однолітками, керівниками, викладачами;

– не допускати дій, які наносять моральні чи матеріальні збитки.

  1. Організаційна структура управління євроклубом:

3.1. Клуб складається з учнівської молоді та педагогічних працівників КПЛ.

3.2. Керуючий склад євроклубу складається з координаторів, що представляють інтереси клубу на різних рівнях, президента євроклубу, віце-президента, секретаря,редакторів.

3.3. Склад і посади можуть змінюватися при необхідності їх скасування або реформування з внесенням відповідних змін до Статуту ліцейного євроклубу.

3.4. Засідання клубу проводяться раз в місяць (частіше – за ініціативою президента євроклубу чи за пропозицією його членів.)

3.5 Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.

3.6. На першому засіданні клубу визначається перспективний план роботи на рік, який може змінюватись за бажанням членів клубу.

  1. Символіка.

4.1 Символіка ліцейного євроклубу включає емблему і девіз, схвалені членами євроклубу.

4.2 Символіка євроклубу є його постійним атрибутом.

4.3 Будь які зміни допускаються лише при обставинах, коли символіка втратила свій зміст або застаріла.

  1. Зміни в Статуті євроклубу.

5.1 Зміни до Статуту можуть бути внесені в будь – якій момент за згодою членів євроклубу.

Наша діяльність

Традиційно у вересні обирається актив євроклубу,  обговорюється та затверджується план роботи на рік. У 2017-2018 н.р. актив євроклубу «StarWay»  був обраний у складі:президент – Коток Вікторія, віце-президент – Семенюк Вікторія, секретар – Симончук Вікторія.

В жовтні було проведене засідання  на тему: «Осінні вихідні в Європі: топ-5 бюджетних маршрутів з України» з метою зацікавлення українських туристів дізнаватися більше визначні місця європейських країн.

В листопаді відбувся круглий стіл на тему: «Робітничий туризм до Європи», на якому учні обговорювали причини масового виїзду українців на заробітки до Європи.

На грудневому засіданні учасники клубу провели дискусію на тему: “Сучасна молодь: прогресивні, інтернет-залежні, самотні”.

В грудні куратори євро клубу «StarWay» Суханицька Т.Ю. та Бондар Н.В. приймали участь в інструктивно-методичній нараді керівників євроклубів області. На нараді обговорювалася діяльність євроклубів та завдання до обласного конкурсу. Було отримано завдання обласного конкурсу «Історії видатних людей Європи та США та їх внесок у розвиток держави». З учнями були обговорені кандидатури і форми представлення робіт (ессе, стаття, твір-роздум).

Учасники євроклубу  прийняли участь у ІІ етапі фестивалю «У світі Астрід Ліндгрен». Коток Вікторія, Хомич Наталія та Панасюк Інна були нагородженні дипломами ІІІ ступеня у номінації «Образотворче мистецтво (ілюстрування творів Астрід Ліндгрен)» за уміння проникнути у світ письменниці і відобразити його засобами живопису та сертифікатами учасника фестивалю учнівської соціальної та художньої творчості «У світі Астрід Ліндгрен».

В травні місяці засідання клубу було присвячене святкуванню Дню Європи. Учасниками євроклубу було проведено засідання на тему «Європейські цінності в українському контексті». Обговорення відбулось під девізом «Зараз Україна – це найкраща Європа: що таке європейські цінності та чому вони важливі».

Наші досягнення

2014-2015 Перше місце у номінації «Стенди, плакати» в конкурсі «Різдвяна казка в країнах Європи».

2015-2016 Друге місце у номінації «Стенди, плакати» в конкурсі «Мій вклад в майбутнє України» серед євроклубів ПТНЗ області.

2016-2017 Номінація за оригінальність викладу інформації у конкурсі проектів «Євроклуб року».

липень 2017  – Коток Вікторія прийняла участь у конкурсі проектів від представництва ЄС серед євроклубів України. Учениця виготовила проект на тему “Енергозбереження в повсякденному житті та значимість енергозбереження як складової успішного реформування країни” та була нагородження сувенірами від представництва ЄС.

грудень 2017 – травень 2018 – учасники євроклубу  прийняли участь у ІІ етапі фестивалю «У світі Астрід Ліндгрен». Коток Вікторія, Хомич Наталія та Панасюк Інна були нагородженні дипломами ІІІ ступеня у номінації «Образотворче мистецтво (ілюстрування творів Астрід Ліндгрен)» за уміння проникнути у світ письменниці і відобразити його засобами живопису та сертифікатами учасника фестивалю учнівської соціальної та художньої творчості «У світі Астрід Ліндгрен».