Інформація про навчальний заклад

згідно ст 30 Закону України “Про освіту”

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензії на проведення освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти. та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 7. Ліцензований обсяг – 210 чоловік; фактична кількість – 468 осіб, які навчаються у навчальному закладі
 8. Мова освітнього процесу – українська
 9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) – На даний момент вакантні посади відсутні.
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 12. Результати моніторингу якості освіти
 13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 14. Правила прийому до закладу освіти
 15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 16. Плата за навчання відсутня
 17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цікування) в закладі освіти
 21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 22. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів
 23. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 24. Свідоцтво про атестацію

Кошторис на 2018 рік

Фінансова та бюджетна звітність (ЄДРПОУ   21083042)

Тендерні закупівлі