Інформація про навчальний заклад

згідно ст 30 Закону України “Про освіту”

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензії на проведення освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти. та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Ліцензований обсяг – 266 чоловік; фактична кількість – 556 осіб, які навчаються у навчальному закладі
 7. Мова освітнього процесу – українська
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) – На даний момент вакантні посади відсутні.
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 14. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 15. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 16. Свідоцтво про атестацію

Кошторис на 2018 рік

Фінансова та бюджетна звітність (ЄДРПОУ   21083042)

Тендерні закупівлі