ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КВАСИЛІВСЬКОГО

ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

  1. Загальна частина

1.1. Ці Правила прийому розроблені на основі Типових і є обов’язковими для Квасилівського професійного ліцею.

 1.2. До Квасилівського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

  1.3. Громадяни України мають  рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно  від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

 Іноземні громадяни, особи без громадянства, здобувають професійно-технічну освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

  Особа, яку визнано біженцем або особу, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

  Обмеження допускаються  за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються  Кабінетом Міністрів України.

 1.4. Прийом до Квасилівського професійного ліцею  здійснюється для  здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”.

 1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення / регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності місцевих бюджетів.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення / регіональне замовлення здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 2. Приймальна комісія

 2.1. Прийом до Квасилівського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом  визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

 2.3. Правила прийому до Квасилівського професійного ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором Квасилівського професійного ліцею за погодженням із заступником начальника управління  –  начальником відділу професійно – технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня 2019 року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв і документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає  рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до  професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Квасилівського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій та спеціальностей згідно з діючими ліцензіями:

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; рихтувальник кузовів       На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 60 осіб.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів ІІ, ІІІ, ІV розряду; рихтувальник ІІІ розряду

Термін навчання – 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв.

Електрогазозварник; рихтувальник кузовів      

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Електрогазозварник ІІ, ІІІ, ІV розряду, рихтувальник кузовів ІІІ розряду.

Термін навчання – 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти). Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв.

Кухар; кондитер

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кухар ІІІ, ІV розряду, кондитер ІІІ розряду.

Термін навчання – 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (письмово).

Кухар; тістороб

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кухар ІІІ, ІV розряду, тістороб ІІІ розряду.

Термін навчання – 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: українська мова (диктант), математика (письмово).

Опоряджувальник будівельний

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Опоряджувальник будівельний ІІІ, ІV розряду.

Термін навчання – 3 роки (з отриманням повної загальної середньої освіти). Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв.

Кравець; Закрійник

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Кравець ІІ, ІІІ  розряду, Закрійник IV розряду.

Термін навчання – 3 роки

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс свідоцтв.

Електрогазозварник; рихтувальник кузовів      

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Електрогазозварник ІІ, ІІІ, ІV розряду, рихтувальник кузовів ІІІ розряду.

Термін навчання – 1,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс атестатів.

Майстер ресторанного обслуговування; Кухар

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 осіб.

Майстер ресторанного обслуговування ІV розряду; кухар ІІІ розряду.

Термін навчання – 1,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік по закінченню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики – не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування: співбесіда, конкурс атестатів.

Плановий прийом учнів до Квасилівського професійного ліцею на 2020-2021 навчальний рік складає 270 чол;

прийом у групи здійснюється шляхом конкурсного відбору на основі співбесіди з врахуванням середнього балу атестата (свідоцтва) про повну (базову) загальну середню освіту, а у групи за професією «Кухар; кондитер» та «Кухар; тістороб», де поряд із професійною підготовкою учні  здобувають повну загальну середню освіту, здійснюється за наслідками вступних контрольних випробувань із української мови (диктант), математики письмово;

оцінювання вступних випробувань з української мови та математики здійснюється за дванадцяти бальною системою;

загальний порядок  зарахування на  відповідну форму навчання;

порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал здійснюється враховуючи середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту (атестата про повну загальну середню освіту);

порядок розгляду оскаржень результатів  вступних випробувань (у разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у  триденний термін  після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я  голови приймальної комісії). Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

 Приймальна комісія працює:

Понеділок з 0800 до 1700 без перерви
Вівторок з 0800 до 1700 без перерви
Середа з 0800 до 1700 без перерви
Четвер з 0800 до 1700 без перерви
П’ятниця з 0800 до 1700 без перерви
Субота, неділя вихідні дні

Наявний учнівський гуртожиток на 150 місць і надається іногороднім учням;

проходження медичного огляду вступників (форма 086-о) здійснюється в медичних установах за місцем проживання.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до Квасилівського професійного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів (не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року) з 01 червня по 25 серпня 2020 року.

 1. Документи для вступу

 3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Квасилівського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням – регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

         Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

         3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 Умови прийому

4.1. Прийом до Квасилівського професійного ліцею  проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами  вступних випробувань (співбесіди).

4.2. Вступні випробування проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 1. Зарахування

5.1. Зараховуються на навчання до Квасилівського професійного ліцею  поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”;
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок (4-12 балів) на вступних випробуваннях;
 •  особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Квасилівського професійного ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у  триденний термін  після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я  голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Квасилівського професійного ліцею здійснюється наказом  директора закладу.

5.6. Після конкурсних випробувань  зарахування до Квасилівського професійного ліцею  може супроводжуватися  укладанням договору між  навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для  неповнолітніх – його батьками) про навчання і подальше  працевлаштування. Зарахування здійснюється у межах  державного замовлення / регіонального замовлення.

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення / регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення / регіонального замовлення.

 1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця проводиться зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення / регіонального замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад проводить додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані  до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи  не пізніше протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують  результати  вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до  Квасилівського професійного ліцею  здійснюється  відділом професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Правила прийому розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради
(протокол №2 від 29.11.2019)