НПЦ - основне

Навчально-практичний центр “Сучасних зварювальних технологій”

проводить навчання:

 • за програмою стажування 30 годин;
 • за програмою підвищення кваліфікації терміном навчання:
  • ІІ розряд – 5 місяців;
  • ІІІ розряд – 2,5 місяці;
  • IV розряд – 2,5 місяці;
  • V розряд – 2 місяці;
 • пропонуємо проведення окремих майстер-класів та семінарів-практикумів.

Навчання групове з відривом від виробництва.

По закінченню слухачі отримують документи державного зразка.

Детальна інформація за телефоном: (0362) 20-34-62; +380672624865

Контактна особа: Снітчук Олександр

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-практичний центр на базі

Квасилівського професійного ліцею

для підготовки за професіями

«Зварник; Електрозварник ручного зварювання; Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

І.Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2012 №694 «Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року за № 1109/21421.

1.2. Навчально-практичний центр (далі НПЦ) є структурним підрозділом Квасилівського професійного ліцею (далі – професійно-технічний навчальний заклад).

1.3. Головною метою НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ за вказаним напрямком, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ (далі – слухачі), впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії  постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій у сфері автотранспорту, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

1.4. НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”,“Про професійно-технічну освіту”, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

1.5. НПЦ створено наказом Квасилівського професійного ліцею відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

ІІ. Напрями діяльності НПЦ

2.1. Співробітництво з підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, центрами зайнятості, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти, передового досвіду з професійної підготовки кваліфікованих робітників за напрямком зварювальних технологій.

2.2. Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

2.3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення, апробації кращого педагогічного та виробничого досвіду у сфері автотранспорту і впровадження його в інших навчальних закладах і установах.

2.4. Інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання.

ІІІ. Функції НПЦ

3.1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

3.2. Організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників зварювальних технологій, а також стажування та підвищення кваліфікації викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання зварювальних професій.

3.3. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, конкурсів фахової майстерності, засідань методичних секцій з вивчення та відпрацювання новітніх технологій у сфері сучасних зварювальних технологій.

3.4. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніх технологій зварювального виробництва, інструментів та матеріалів.

3.5. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

3.6. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

3.7. Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх зварювальних технологій.

3.8. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.

ІV. Управління діяльністю НПЦ

4.1. Керівництво НПЦ здійснює директор професійно-технічного навчального закладу.

4.2. Координацію науково-методичної роботи НПЦ здійснюють державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», навчально-методичний центр професійно–технічної освіти у Рівненській області.

4.3. Річні плани та звіти про діяльність НПЦ узагальнюються Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

V. Кадрове забезпечення діяльності НПЦ

5.1. Керівник професійно-технічного навчального закладу затверджує штатний розпис і штат НПЦ за рахунок коштів спеціального фонду.

5.2. При затвердженні штатного розпису слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5.3.  До роботи в НПЦ можуть залучатися штатні працівники професійно-технічного навчального закладу.

5.4. На працівників НПЦ поширюються усі права та обов’язки працівників професійно-технічного навчального закладу.

VI. Забезпечення діяльності НПЦ

Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється професійно-технічним навчальним закладом в межах коштів, виділених на його діяльність, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами професійно-технічного навчального закладу, та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.