Публічна інформація

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензії на проведення освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти. та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 7. Ліцензований обсяг – 210 чоловік; фактична кількість – 468 осіб, які навчаються у навчальному закладі
 8. Мова освітнього процесу – українська
 9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) – На даний момент вакантні посади відсутні.
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 12. Результати моніторингу якості освіти
 13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 14. Правила прийому до закладу освіти
 15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 16. Плата за навчання відсутня
 17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цікування) в закладі освіти
 21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 22. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів
 23. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 24. Свідоцтво про атестацію